Giá vàng Mi Hồng hôm nay Cập nhật lúc 20:25:02 12/04/2024

Giá vàng Miếng

Bán ra 83.200 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Giá vàng Nhẫn

Mua vào 73.800 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 75.300 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng Mi Hồng ngày 12/04/2024

Bảng giá vàng Công Ty TNHH Mi Hồng được cập nhật mới nhất lúc 20:25:02 12/04/2024

Đơn vị: x1000đ/lượng
Loại vàng Mua vào Bán ra
Vàng miếng SJC-83.200
Vàng 99,9%73.80075.300
Vàng 98,5%72.30073.800
Vàng 98,0%72.00073.500
Vàng 95,0%69.600-
Vàng 75,0%50.40051.900
Vàng 68,0%45.10046.600
Vàng 61,0%44.10045.600
Cập nhật lúc 20:25:02 12/04/2024
https://giavang.org/trong-nuoc/mi-hong/

Cập nhật giá vàng tại Công Ty TNHH Mi Hồng

Giá vàng tại thời điểm 20:25:02 12/04/2024 như sau:

Giá Vàng miếng SJC đang là 83,20 triệu đồng/ lượng bán ra.

Giá Vàng 99,9% đang là 73,80 triệu đồng/ lượng mua vào và 75,30 triệu đồng/ lượng bán ra.

Giá Vàng 98,5% đang là 72,30 triệu đồng/ lượng mua vào và 73,80 triệu đồng/ lượng bán ra.

Giá Vàng 98,0% đang là 72,00 triệu đồng/ lượng mua vào và 73,50 triệu đồng/ lượng bán ra.

Giá Vàng 95,0% đang là 69,60 triệu đồng/ lượng mua vào.

Giá Vàng 75,0% đang là 50,40 triệu đồng/ lượng mua vào và 51,90 triệu đồng/ lượng bán ra.

Giá Vàng 68,0% đang là 45,10 triệu đồng/ lượng mua vào và 46,60 triệu đồng/ lượng bán ra.

Giá Vàng 61,0% đang là 44,10 triệu đồng/ lượng mua vào và 45,60 triệu đồng/ lượng bán ra.

Giới thiệu về Công Ty TNHH Mi Hồng

Giá vàng tại các tổ chức