Giá vàng SJC ngày 06/11/2009

Giá vàng Miếng

Mua vào 25.260 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 25.360 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 06/11/2009

Ngày 06 tháng 11 năm 2009, giá vàng SJC có giá mua vào là 25.260 triệu / lượng và bán ra là 25.360 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 06/11/2009.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG25.26025.36016:37:00 06/11/2009
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2009-11-06.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 06/11/2009

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG24.66024.73008:15:00 06/11/2009
24.69024.75008:49:00 06/11/2009
24.70024.76009:28:00 06/11/2009
24.71024.77009:48:00 06/11/2009
24.74024.80009:57:00 06/11/2009
24.75024.82010:04:00 06/11/2009
24.78024.84010:07:00 06/11/2009
24.80024.89010:18:00 06/11/2009
24.84024.92010:32:00 06/11/2009
24.87024.94010:52:00 06/11/2009
24.87024.95011:01:00 06/11/2009
24.88024.96011:17:00 06/11/2009
24.88024.96011:19:00 06/11/2009
24.88024.98011:27:00 06/11/2009
24.90025.00014:01:00 06/11/2009
24.92025.02014:39:00 06/11/2009
24.93025.03014:42:00 06/11/2009
24.95025.05014:57:00 06/11/2009
24.95025.05015:02:00 06/11/2009
24.98025.08015:08:00 06/11/2009
24.50025.10015:15:00 06/11/2009
25.00025.10015:18:00 06/11/2009
25.05025.15015:27:00 06/11/2009
25.10025.20015:43:00 06/11/2009
25.12025.22015:50:00 06/11/2009
25.17025.27015:59:00 06/11/2009
25.20025.30016:15:00 06/11/2009
25.26025.36016:37:00 06/11/2009
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2009-11-06.html

Giá vàng tại các tổ chức