Giá vàng SJC ngày 25/01/2010

Giá vàng Miếng

Mua vào 26.450 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 26.500 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 25/01/2010

Ngày 25 tháng 01 năm 2010, giá vàng SJC có giá mua vào là 26.450 triệu / lượng và bán ra là 26.500 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 25/01/2010.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG26.45026.50015:23:00 25/01/2010
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2010-01-25.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 25/01/2010

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG26.40026.45008:15:00 25/01/2010
26.40026.46008:44:00 25/01/2010
26.41026.47008:53:00 25/01/2010
26.42026.48009:03:00 25/01/2010
26.44026.45009:13:00 25/01/2010
26.44026.50009:14:00 25/01/2010
26.43026.49011:06:00 25/01/2010
26.45026.51013:35:00 25/01/2010
26.45026.50015:23:00 25/01/2010
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2010-01-25.html

Giá vàng tại các tổ chức