Giá vàng SJC ngày 14/03/2010

Không tìm thấy dữ liệu giá vàng SJC trong ngày chủ nhật, ngày 14/03/2010.

Có thể không công bố thông tin (ngày nghỉ, lễ) hoặc chúng tôi chưa cập nhật dữ liệu kịp thời.

Dữ liệu bên dưới đây là dữ liệu giá vàng SJC ngày trước đó: thứ bảy, ngày 13/03/2010.

Giá vàng Miếng

Mua vào 26.370 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 26.450 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 13/03/2010

Ngày 14 tháng 03 năm 2010, giá vàng SJC có giá mua vào là 26.370 triệu / lượng và bán ra là 26.450 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 13/03/2010.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG26.37026.45008:38:00 13/03/2010
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2010-03-14.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 13/03/2010

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG26.37026.44008:24:00 13/03/2010
26.37026.45008:36:00 13/03/2010
26.37026.45008:38:00 13/03/2010
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2010-03-14.html

Giá vàng tại các tổ chức