Giá vàng SJC ngày 04/08/2010

Giá vàng Miếng

Mua vào 27.920 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 27.970 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 04/08/2010

Ngày 04 tháng 08 năm 2010, giá vàng SJC có giá mua vào là 27.920 triệu / lượng và bán ra là 27.970 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 04/08/2010.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG27.92027.97016:13:00 04/08/2010
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2010-08-04.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 04/08/2010

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG27.80027.85008:08:00 04/08/2010
27.82027.88008:18:00 04/08/2010
27.83027.88008:29:00 04/08/2010
27.84027.89008:34:00 04/08/2010
27.85027.90008:50:00 04/08/2010
27.86027.91009:37:00 04/08/2010
27.87027.92011:14:00 04/08/2010
27.88027.93014:59:00 04/08/2010
27.90027.95015:07:00 04/08/2010
27.91027.96015:28:00 04/08/2010
27.92027.97016:13:00 04/08/2010
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2010-08-04.html

Giá vàng tại các tổ chức