Giá vàng SJC ngày 22/04/2011

Giá vàng Miếng

Mua vào 37.520 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 37.580 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 22/04/2011

Ngày 22 tháng 04 năm 2011, giá vàng SJC có giá mua vào là 37.520 triệu / lượng và bán ra là 37.580 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 22/04/2011.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG37.52037.58015:02:00 22/04/2011
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2011-04-22.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 22/04/2011

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG37.61037.68008:11:00 22/04/2011
37.60037.67008:27:00 22/04/2011
37.59037.66008:58:00 22/04/2011
37.57037.64009:11:00 22/04/2011
37.55037.62009:37:00 22/04/2011
37.54037.60010:15:00 22/04/2011
37.53037.60010:30:00 22/04/2011
37.50037.57010:49:00 22/04/2011
37.49037.56011:14:00 22/04/2011
37.52037.58015:02:00 22/04/2011
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2011-04-22.html

Giá vàng tại các tổ chức