Giá vàng SJC ngày 28/04/2011

Giá vàng Miếng

Mua vào 37.570 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 37.640 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 28/04/2011

Ngày 28 tháng 04 năm 2011, giá vàng SJC có giá mua vào là 37.570 triệu / lượng và bán ra là 37.640 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 28/04/2011.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG37.57037.64015:17:00 28/04/2011
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2011-04-28.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 28/04/2011

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG37.65037.73008:09:00 28/04/2011
37.67037.75008:11:00 28/04/2011
37.65037.72008:29:00 28/04/2011
37.63037.70008:43:00 28/04/2011
37.60037.67008:48:00 28/04/2011
37.57037.65008:50:00 28/04/2011
37.55037.63009:01:00 28/04/2011
37.50037.57010:10:00 28/04/2011
37.53037.60011:16:00 28/04/2011
37.56037.63011:37:00 28/04/2011
37.58037.65011:39:00 28/04/2011
37.57037.64013:28:00 28/04/2011
37.56037.63013:51:00 28/04/2011
37.55037.62014:14:00 28/04/2011
37.57037.64014:45:00 28/04/2011
37.60037.67015:03:00 28/04/2011
37.57037.64015:17:00 28/04/2011
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2011-04-28.html

Giá vàng tại các tổ chức