Giá vàng SJC ngày 20/09/2011

Giá vàng Miếng

Mua vào 46.800 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 46.950 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 20/09/2011

Ngày 20 tháng 09 năm 2011, giá vàng SJC có giá mua vào là 46.800 triệu / lượng và bán ra là 46.950 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 20/09/2011.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG46.80046.95015:46:00 20/09/2011
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2011-09-20.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 20/09/2011

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG46.40046.60008:13:00 20/09/2011
46.45046.65008:19:00 20/09/2011
46.47046.63008:28:00 20/09/2011
46.50046.65008:43:00 20/09/2011
46.55046.68008:55:00 20/09/2011
46.57046.70009:07:00 20/09/2011
46.60046.70009:24:00 20/09/2011
46.60046.73009:25:00 20/09/2011
46.57046.70009:43:00 20/09/2011
46.60046.73009:55:00 20/09/2011
46.62046.75010:37:00 20/09/2011
46.65046.78010:51:00 20/09/2011
46.68046.80011:08:00 20/09/2011
46.65046.78013:38:00 20/09/2011
46.70046.83014:00:00 20/09/2011
46.73046.86014:05:00 20/09/2011
46.75046.88014:07:00 20/09/2011
46.73046.86014:34:00 20/09/2011
46.77046.90014:49:00 20/09/2011
46.74046.87015:18:00 20/09/2011
46.77046.90015:32:00 20/09/2011
46.80046.95015:46:00 20/09/2011
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2011-09-20.html

Giá vàng tại các tổ chức