Giá vàng SJC ngày 06/12/2011

Giá vàng Miếng

Mua vào 44.500 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 44.750 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 06/12/2011

Ngày 06 tháng 12 năm 2011, giá vàng SJC có giá mua vào là 44.500 triệu / lượng và bán ra là 44.750 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 06/12/2011.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG44.50044.75015:25:00 06/12/2011
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2011-12-06.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 06/12/2011

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG44.58044.83008:00:00 06/12/2011
44.55044.80008:28:00 06/12/2011
44.50044.75008:51:00 06/12/2011
44.50044.70009:10:00 06/12/2011
44.45044.70009:38:00 06/12/2011
44.43044.68010:16:00 06/12/2011
44.40044.65010:48:00 06/12/2011
44.38044.63011:05:00 06/12/2011
44.35044.60011:20:00 06/12/2011
44.39044.64013:29:00 06/12/2011
44.35044.60013:32:00 06/12/2011
44.36044.61013:56:00 06/12/2011
44.40044.65014:48:00 06/12/2011
44.45044.70015:06:00 06/12/2011
44.50044.75015:24:00 06/12/2011
44.50044.75015:25:00 06/12/2011
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2011-12-06.html

Giá vàng tại các tổ chức