Giá vàng SJC ngày 09/02/2012

Giá vàng Miếng

Mua vào 44.580 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 44.880 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 09/02/2012

Ngày 09 tháng 02 năm 2012, giá vàng SJC có giá mua vào là 44.580 triệu / lượng và bán ra là 44.880 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 09/02/2012.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG44.58044.88014:47:00 09/02/2012
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2012-02-09.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 09/02/2012

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG44.60044.80007:54:00 09/02/2012
44.65044.85008:02:00 09/02/2012
44.60044.80008:23:00 09/02/2012
44.65044.85009:34:00 09/02/2012
44.60044.90009:46:00 09/02/2012
44.58044.88014:47:00 09/02/2012
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2012-02-09.html

Giá vàng tại các tổ chức