Giá vàng SJC ngày 10/03/2012

Giá vàng Miếng

Mua vào 44.650 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 44.800 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 10/03/2012

Ngày 10 tháng 03 năm 2012, giá vàng SJC có giá mua vào là 44.650 triệu / lượng và bán ra là 44.800 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 10/03/2012.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG44.65044.80009:33:00 10/03/2012
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2012-03-10.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 10/03/2012

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG44.72044.87008:05:00 10/03/2012
44.68044.83008:54:00 10/03/2012
44.67044.82009:31:00 10/03/2012
44.65044.80009:33:00 10/03/2012
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2012-03-10.html

Giá vàng tại các tổ chức