Giá vàng SJC ngày 10/08/2012

Giá vàng Miếng

Mua vào 42.120 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 42.270 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 10/08/2012

Ngày 10 tháng 08 năm 2012, giá vàng SJC có giá mua vào là 42.120 triệu / lượng và bán ra là 42.270 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 10/08/2012.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG42.12042.27015:05:00 10/08/2012
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2012-08-10.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 10/08/2012

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG42.17042.32008:03:00 10/08/2012
42.16042.31008:24:00 10/08/2012
42.15042.30008:37:00 10/08/2012
42.14042.29009:39:00 10/08/2012
42.13042.28013:53:00 10/08/2012
42.12042.27014:27:00 10/08/2012
42.12042.27014:29:00 10/08/2012
42.11042.26014:33:00 10/08/2012
42.12042.27015:05:00 10/08/2012
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2012-08-10.html

Giá vàng tại các tổ chức