Giá vàng SJC ngày 17/08/2012

Giá vàng Miếng

Mua vào 42.490 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 42.540 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 17/08/2012

Ngày 17 tháng 08 năm 2012, giá vàng SJC có giá mua vào là 42.490 triệu / lượng và bán ra là 42.540 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 17/08/2012.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG42.49042.54016:07:00 17/08/2012
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2012-08-17.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 17/08/2012

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG42.45042.51008:02:00 17/08/2012
42.46042.52008:14:00 17/08/2012
42.47042.53008:26:00 17/08/2012
42.48042.53009:02:00 17/08/2012
42.47042.52009:12:00 17/08/2012
42.46042.51009:35:00 17/08/2012
42.45042.50009:43:00 17/08/2012
42.44042.49010:18:00 17/08/2012
42.46042.51013:27:00 17/08/2012
42.47042.52013:46:00 17/08/2012
42.48042.53013:56:00 17/08/2012
42.49042.54014:05:00 17/08/2012
42.48042.53014:44:00 17/08/2012
42.47042.52014:56:00 17/08/2012
42.48042.53015:56:00 17/08/2012
42.49042.54016:07:00 17/08/2012
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2012-08-17.html

Giá vàng tại các tổ chức