Giá vàng SJC ngày 10/12/2012

Giá vàng Miếng

Mua vào 46.820 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 46.970 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 10/12/2012

Ngày 10 tháng 12 năm 2012, giá vàng SJC có giá mua vào là 46.820 triệu / lượng và bán ra là 46.970 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 10/12/2012.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG46.82046.97016:38:00 10/12/2012
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2012-12-10.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 10/12/2012

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG46.77046.92008:05:00 10/12/2012
46.80046.95008:17:00 10/12/2012
46.82046.97009:09:00 10/12/2012
46.80046.95009:53:00 10/12/2012
46.80046.95010:05:00 10/12/2012
46.81046.96013:41:00 10/12/2012
46.80046.95014:38:00 10/12/2012
46.82046.97016:38:00 10/12/2012
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2012-12-10.html

Giá vàng tại các tổ chức