Giá vàng SJC ngày 05/03/2013

Giá vàng Miếng

Mua vào 43.700 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 43.850 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 05/03/2013

Ngày 05 tháng 03 năm 2013, giá vàng SJC có giá mua vào là 43.700 triệu / lượng và bán ra là 43.850 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 05/03/2013.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG43.70043.85016:40:00 05/03/2013
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2013-03-05.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 05/03/2013

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG43.58043.73008:04:00 05/03/2013
43.55043.70008:23:00 05/03/2013
43.50043.65008:31:00 05/03/2013
43.45043.60008:46:00 05/03/2013
43.43043.58008:58:00 05/03/2013
43.45043.60009:26:00 05/03/2013
43.48043.63009:33:00 05/03/2013
43.50043.65010:26:00 05/03/2013
43.53043.68010:40:00 05/03/2013
43.55043.70010:44:00 05/03/2013
43.60043.75013:17:00 05/03/2013
43.65043.80014:04:00 05/03/2013
43.67043.82014:19:00 05/03/2013
43.63043.78015:07:00 05/03/2013
43.65043.80015:22:00 05/03/2013
43.70043.85016:40:00 05/03/2013
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2013-03-05.html

Giá vàng tại các tổ chức