Giá vàng SJC ngày 28/05/2013

Giá vàng Miếng

Mua vào 40.650 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 40.870 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 28/05/2013

Ngày 28 tháng 05 năm 2013, giá vàng SJC có giá mua vào là 40.650 triệu / lượng và bán ra là 40.870 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 28/05/2013.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG40.65040.87016:19:00 28/05/2013
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2013-05-28.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 28/05/2013

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG40.65040.95008:02:00 28/05/2013
40.70040.92010:44:00 28/05/2013
40.65040.87016:19:00 28/05/2013
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2013-05-28.html

Giá vàng tại các tổ chức