Giá vàng SJC ngày 04/07/2013

Giá vàng Miếng

Mua vào 37.550 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 38.200 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 04/07/2013

Ngày 04 tháng 07 năm 2013, giá vàng SJC có giá mua vào là 37.550 triệu / lượng và bán ra là 38.200 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 04/07/2013.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG37.55038.20014:56:00 04/07/2013
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2013-07-04.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 04/07/2013

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG37.25037.75008:04:00 04/07/2013
37.30037.80008:22:00 04/07/2013
37.30037.80008:35:00 04/07/2013
37.35037.85008:37:00 04/07/2013
37.40037.90008:51:00 04/07/2013
37.45037.95008:56:00 04/07/2013
37.50038.00009:03:00 04/07/2013
37.55038.05009:04:00 04/07/2013
37.60038.10009:14:00 04/07/2013
37.65038.15009:53:00 04/07/2013
37.70038.20010:25:00 04/07/2013
37.80038.30010:33:00 04/07/2013
37.80038.30010:35:00 04/07/2013
37.85038.35010:42:00 04/07/2013
37.90038.40010:58:00 04/07/2013
37.95038.45011:03:00 04/07/2013
37.90038.40013:32:00 04/07/2013
37.90038.40013:52:00 04/07/2013
37.90038.40013:54:00 04/07/2013
37.70038.20014:01:00 04/07/2013
37.50038.20014:02:00 04/07/2013
37.42038.12014:05:00 04/07/2013
37.40038.10014:09:00 04/07/2013
37.40038.10014:44:00 04/07/2013
37.45038.15014:49:00 04/07/2013
37.55038.20014:56:00 04/07/2013
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2013-07-04.html

Giá vàng tại các tổ chức