Giá vàng SJC ngày 12/11/2015

Giá vàng Miếng

Mua vào 33.200 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 33.420 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 12/11/2015

Ngày 12 tháng 11 năm 2015, giá vàng SJC có giá mua vào là 33.200 triệu / lượng và bán ra là 33.420 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 12/11/2015.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG33.20033.42016:07:00 12/11/2015
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2015-11-12.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 12/11/2015

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG33.21033.43008:06:00 12/11/2015
33.22033.44009:04:00 12/11/2015
33.23033.45010:38:00 12/11/2015
33.21033.43013:57:00 12/11/2015
33.20033.42016:07:00 12/11/2015
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2015-11-12.html

Giá vàng tại các tổ chức