Giá vàng SJC ngày 19/11/2015

Giá vàng Miếng

Mua vào 33.140 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 33.370 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 19/11/2015

Ngày 19 tháng 11 năm 2015, giá vàng SJC có giá mua vào là 33.140 triệu / lượng và bán ra là 33.370 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 19/11/2015.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG33.14033.37014:49:00 19/11/2015
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2015-11-19.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 19/11/2015

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG33.11033.34008:11:00 19/11/2015
33.12033.35008:37:00 19/11/2015
33.13033.36009:24:00 19/11/2015
33.15033.38013:43:00 19/11/2015
33.14033.37014:49:00 19/11/2015
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2015-11-19.html

Giá vàng tại các tổ chức