Giá vàng SJC ngày 23/12/2015

Giá vàng Miếng

Mua vào 32.770 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 33.050 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 23/12/2015

Ngày 23 tháng 12 năm 2015, giá vàng SJC có giá mua vào là 32.770 triệu / lượng và bán ra là 33.050 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 23/12/2015.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG32.77033.05009:27:00 23/12/2015
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2015-12-23.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 23/12/2015

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG32.78033.06008:18:00 23/12/2015
32.78033.05008:39:00 23/12/2015
32.78033.06009:12:00 23/12/2015
32.77033.05009:27:00 23/12/2015
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2015-12-23.html

Giá vàng tại các tổ chức