Giá vàng SJC ngày 01/03/2016

Giá vàng Miếng

Mua vào 33.370 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 33.670 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 01/03/2016

Ngày 01 tháng 03 năm 2016, giá vàng SJC có giá mua vào là 33.370 triệu / lượng và bán ra là 33.670 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 01/03/2016.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG33.37033.67016:16:00 01/03/2016
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2016-03-01.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 01/03/2016

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG33.33033.63008:00:00 01/03/2016
33.35033.65008:21:00 01/03/2016
33.36033.66008:33:00 01/03/2016
33.37033.67008:43:00 01/03/2016
33.36033.66009:50:00 01/03/2016
33.35033.65009:57:00 01/03/2016
33.34033.64010:27:00 01/03/2016
33.36033.66013:33:00 01/03/2016
33.38033.68013:57:00 01/03/2016
33.36033.66014:10:00 01/03/2016
33.35033.65014:24:00 01/03/2016
33.33033.63015:18:00 01/03/2016
33.35033.65015:44:00 01/03/2016
33.37033.67016:16:00 01/03/2016
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2016-03-01.html

Giá vàng tại các tổ chức