Giá vàng SJC ngày 24/08/2016

Giá vàng Miếng

Mua vào 36.370 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 36.630 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 24/08/2016

Ngày 24 tháng 08 năm 2016, giá vàng SJC có giá mua vào là 36.370 triệu / lượng và bán ra là 36.630 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 24/08/2016.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG36.37036.63015:22:00 24/08/2016
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2016-08-24.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 24/08/2016

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG36.39036.65008:09:00 24/08/2016
36.39036.65008:10:00 24/08/2016
36.39036.65008:12:00 24/08/2016
36.39036.65008:13:00 24/08/2016
36.37036.63008:45:00 24/08/2016
36.35036.61009:36:00 24/08/2016
36.37036.63015:22:00 24/08/2016
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2016-08-24.html

Giá vàng tại các tổ chức