Giá vàng SJC ngày 25/09/2016

Không tìm thấy dữ liệu giá vàng SJC trong ngày chủ nhật, ngày 25/09/2016.

Có thể không công bố thông tin (ngày nghỉ, lễ) hoặc chúng tôi chưa cập nhật dữ liệu kịp thời.

Dữ liệu bên dưới đây là dữ liệu giá vàng SJC ngày trước đó: thứ bảy, ngày 24/09/2016.

Giá vàng Miếng

Mua vào 36.100 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 36.350 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 24/09/2016

Ngày 25 tháng 09 năm 2016, giá vàng SJC có giá mua vào là 36.100 triệu / lượng và bán ra là 36.350 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 24/09/2016.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG36.10036.35009:08:00 24/09/2016
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2016-09-25.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 24/09/2016

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG36.10036.36008:16:00 24/09/2016
36.10036.35009:06:00 24/09/2016
36.10036.35009:08:00 24/09/2016
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2016-09-25.html

Giá vàng tại các tổ chức