Giá vàng SJC ngày 23/11/2016

Giá vàng Miếng

Mua vào 35.660 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 35.820 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 23/11/2016

Ngày 23 tháng 11 năm 2016, giá vàng SJC có giá mua vào là 35.660 triệu / lượng và bán ra là 35.820 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 23/11/2016.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG35.66035.82015:05:00 23/11/2016
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2016-11-23.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 23/11/2016

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG35.66035.82015:05:00 23/11/2016
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2016-11-23.html

Giá vàng tại các tổ chức