Giá vàng SJC ngày 24/01/2017

Giá vàng Miếng

Mua vào 36.520 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 36.920 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 24/01/2017

Ngày 24 tháng 01 năm 2017, giá vàng SJC có giá mua vào là 36.520 triệu / lượng và bán ra là 36.920 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 24/01/2017.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG36.52036.92016:29:00 24/01/2017
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2017-01-24.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 24/01/2017

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG36.52036.92016:29:00 24/01/2017
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2017-01-24.html

Giá vàng tại các tổ chức