Giá vàng SJC ngày 23/12/2017

Giá vàng Miếng

Mua vào 36.370 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 36.570 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 23/12/2017

Ngày 23 tháng 12 năm 2017, giá vàng SJC có giá mua vào là 36.370 triệu / lượng và bán ra là 36.570 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 23/12/2017.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG36.37036.57010:33:00 23/12/2017
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2017-12-23.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 23/12/2017

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG36.39036.59008:29:00 23/12/2017
36.37036.57010:33:00 23/12/2017
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2017-12-23.html

Giá vàng tại các tổ chức