Giá vàng SJC ngày 20/02/2018

Không tìm thấy dữ liệu giá vàng SJC trong ngày thứ ba, ngày 20/02/2018.

Có thể không công bố thông tin (ngày nghỉ, lễ) hoặc chúng tôi chưa cập nhật dữ liệu kịp thời.

Dữ liệu bên dưới đây là dữ liệu giá vàng SJC ngày trước đó: thứ ba, ngày 13/02/2018.

Giá vàng Miếng

Mua vào 36.920 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 37.120 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 13/02/2018

Ngày 20 tháng 02 năm 2018, giá vàng SJC có giá mua vào là 36.920 triệu / lượng và bán ra là 37.120 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 13/02/2018.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG36.92037.12015:19:00 13/02/2018
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2018-02-20.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 13/02/2018

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG36.83037.05008:34:00 13/02/2018
36.85037.07009:02:00 13/02/2018
36.87037.09011:25:00 13/02/2018
36.88037.10011:35:00 13/02/2018
36.90037.12013:16:00 13/02/2018
36.92037.12015:19:00 13/02/2018
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2018-02-20.html

Giá vàng tại các tổ chức