Giá vàng SJC ngày 08/11/2019

Giá vàng Miếng

Mua vào 41.300 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 41.580 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 08/11/2019

Ngày 08 tháng 11 năm 2019, giá vàng SJC có giá mua vào là 41.300 triệu / lượng và bán ra là 41.580 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 08/11/2019.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG41.30041.58008:35:00 08/11/2019
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2019-11-08.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 08/11/2019

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG41.37041.65016:10:00 08/11/2019
41.38041.66016:00:00 08/11/2019
41.40041.68013:40:00 08/11/2019
41.34041.62011:05:00 08/11/2019
41.30041.58010:45:00 08/11/2019
41.27041.55009:25:00 08/11/2019
41.25041.53008:45:00 08/11/2019
41.30041.58008:35:00 08/11/2019
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2019-11-08.html

Giá vàng tại các tổ chức