Giá vàng SJC ngày 17/02/2020

Giá vàng Miếng

Mua vào 44.050 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 44.400 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 17/02/2020

Ngày 17 tháng 02 năm 2020, giá vàng SJC có giá mua vào là 44.050 triệu / lượng và bán ra là 44.400 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 17/02/2020.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG44.05044.40008:30:00 17/02/2020
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2020-02-17.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 17/02/2020

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG44.15044.45016:10:00 17/02/2020
44.10044.40015:35:00 17/02/2020
44.15044.45014:20:00 17/02/2020
44.10044.45010:30:00 17/02/2020
44.05044.40008:30:00 17/02/2020
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2020-02-17.html

Giá vàng tại các tổ chức