Giá vàng SJC ngày 04/05/2020

Giá vàng Miếng

Mua vào 47.800 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 48.400 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 04/05/2020

Ngày 04 tháng 05 năm 2020, giá vàng SJC có giá mua vào là 47.800 triệu / lượng và bán ra là 48.400 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 04/05/2020.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG47.80048.40010:25:00 04/05/2020
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2020-05-04.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 04/05/2020

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG47.90048.50014:40:00 04/05/2020
47.85048.45013:50:00 04/05/2020
47.80048.40010:25:00 04/05/2020
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2020-05-04.html

Giá vàng tại các tổ chức