Giá vàng SJC ngày 29/06/2020

Giá vàng Miếng

Mua vào 48.980 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 49.330 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 29/06/2020

Ngày 29 tháng 06 năm 2020, giá vàng SJC có giá mua vào là 48.980 triệu / lượng và bán ra là 49.330 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 29/06/2020.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG48.98049.33008:25:00 29/06/2020
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2020-06-29.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 29/06/2020

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG48.97049.32016:00:00 29/06/2020
48.95049.30014:00:00 29/06/2020
48.98049.33011:25:00 29/06/2020
48.99049.34010:00:00 29/06/2020
48.95049.30009:50:00 29/06/2020
48.98049.33008:25:00 29/06/2020
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2020-06-29.html

Giá vàng tại các tổ chức