Giá vàng SJC ngày 20/08/2020

Giá vàng Miếng

Mua vào 54.150 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 55.650 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 20/08/2020

Ngày 20 tháng 08 năm 2020, giá vàng SJC có giá mua vào là 54.150 triệu / lượng và bán ra là 55.650 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 20/08/2020.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG54.15055.65008:40:00 20/08/2020
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2020-08-20.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 20/08/2020

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG55.05056.45015:00:00 20/08/2020
55.15056.55014:55:00 20/08/2020
55.35056.75013:40:00 20/08/2020
55.55056.95013:15:00 20/08/2020
55.65057.05010:40:00 20/08/2020
55.55056.95010:00:00 20/08/2020
55.35056.75009:45:00 20/08/2020
55.15056.55009:40:00 20/08/2020
55.05056.45009:35:00 20/08/2020
54.95056.35009:25:00 20/08/2020
54.75056.15009:05:00 20/08/2020
54.55056.05009:00:00 20/08/2020
54.45055.95008:55:00 20/08/2020
54.35055.85008:50:00 20/08/2020
54.25055.75008:45:00 20/08/2020
54.15055.65008:40:00 20/08/2020
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2020-08-20.html

Giá vàng tại các tổ chức