Giá vàng SJC ngày 27/08/2020

Giá vàng Miếng

Mua vào 55.250 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 56.250 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 27/08/2020

Ngày 27 tháng 08 năm 2020, giá vàng SJC có giá mua vào là 55.250 triệu / lượng và bán ra là 56.250 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 27/08/2020.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG55.25056.25008:35:00 27/08/2020
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2020-08-27.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 27/08/2020

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG55.30056.30015:00:00 27/08/2020
55.25056.25014:50:00 27/08/2020
55.20056.20014:45:00 27/08/2020
55.15056.15014:15:00 27/08/2020
55.10056.10013:50:00 27/08/2020
55.05056.05013:40:00 27/08/2020
55.15056.15010:25:00 27/08/2020
55.20056.20009:55:00 27/08/2020
55.25056.25008:35:00 27/08/2020
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2020-08-27.html

Giá vàng tại các tổ chức