Giá vàng SJC ngày 08/10/2020

Giá vàng Miếng

Mua vào 55.600 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 56.100 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 08/10/2020

Ngày 08 tháng 10 năm 2020, giá vàng SJC có giá mua vào là 55.600 triệu / lượng và bán ra là 56.100 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 08/10/2020.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG55.60056.10008:25:00 08/10/2020
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2020-10-08.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 08/10/2020

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG55.65056.15014:20:00 08/10/2020
55.55056.05014:05:00 08/10/2020
55.60056.10008:25:00 08/10/2020
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2020-10-08.html

Giá vàng tại các tổ chức