Giá vàng SJC ngày 12/02/2021

Không tìm thấy dữ liệu giá vàng SJC trong ngày thứ sáu, ngày 12/02/2021.

Có thể không công bố thông tin (ngày nghỉ, lễ) hoặc chúng tôi chưa cập nhật dữ liệu kịp thời.

Dữ liệu bên dưới đây là dữ liệu giá vàng SJC ngày trước đó: thứ ba, ngày 09/02/2021.

Giá vàng Miếng

Mua vào 56.750 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 57.300 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 09/02/2021

Ngày 12 tháng 02 năm 2021, giá vàng SJC có giá mua vào là 56.750 triệu / lượng và bán ra là 57.300 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 09/02/2021.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG56.75057.30008:35:00 09/02/2021
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2021-02-12.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 09/02/2021

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG56.75057.35016:05:00 09/02/2021
56.70057.30015:55:00 09/02/2021
56.75057.35014:05:00 09/02/2021
56.85057.45010:40:00 09/02/2021
56.90057.50010:30:00 09/02/2021
56.95057.55010:25:00 09/02/2021
57.00057.60010:00:00 09/02/2021
56.95057.55009:15:00 09/02/2021
56.80057.40009:00:00 09/02/2021
56.75057.35008:40:00 09/02/2021
56.75057.30008:35:00 09/02/2021
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2021-02-12.html

Giá vàng tại các tổ chức