Giá vàng SJC ngày 02/08/2021

Giá vàng Miếng

Mua vào 56.500 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 57.200 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 02/08/2021

Ngày 02 tháng 08 năm 2021, giá vàng SJC có giá mua vào là 56.500 triệu / lượng và bán ra là 57.200 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 02/08/2021.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG56.50057.20008:35:00 02/08/2021
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2021-08-02.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 02/08/2021

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG56.50057.20008:35:00 02/08/2021
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2021-08-02.html

Giá vàng tại các tổ chức