Giá vàng SJC ngày 31/10/2021

Không tìm thấy dữ liệu giá vàng SJC trong ngày chủ nhật, ngày 31/10/2021.

Có thể không công bố thông tin (ngày nghỉ, lễ) hoặc chúng tôi chưa cập nhật dữ liệu kịp thời.

Dữ liệu bên dưới đây là dữ liệu giá vàng SJC ngày trước đó: thứ bảy, ngày 30/10/2021.

Giá vàng Miếng

Mua vào 57.750 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 58.450 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 30/10/2021

Ngày 31 tháng 10 năm 2021, giá vàng SJC có giá mua vào là 57.750 triệu / lượng và bán ra là 58.450 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 30/10/2021.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG57.75058.45008:40:00 30/10/2021
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2021-10-31.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 30/10/2021

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG57.75058.45008:40:00 30/10/2021
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2021-10-31.html

Giá vàng tại các tổ chức