Giá vàng SJC ngày 28/02/2022

Giá vàng Miếng

Mua vào 65.100 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 66.000 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 28/02/2022

Ngày 28 tháng 02 năm 2022, giá vàng SJC có giá mua vào là 65.100 triệu / lượng và bán ra là 66.000 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 28/02/2022.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG65.10066.00008:50:00 28/02/2022
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2022-02-28.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 28/02/2022

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG65.15065.95016:10:00 28/02/2022
65.10065.95015:45:00 28/02/2022
65.05065.90015:35:00 28/02/2022
64.95065.80014:40:00 28/02/2022
64.85065.75013:50:00 28/02/2022
64.80065.70010:55:00 28/02/2022
64.90065.80009:10:00 28/02/2022
65.00065.90009:05:00 28/02/2022
65.10066.00008:50:00 28/02/2022
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2022-02-28.html

Giá vàng tại các tổ chức