Giá vàng SJC ngày 11/05/2022

Giá vàng Miếng

Mua vào 69.250 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 69.950 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 11/05/2022

Ngày 11 tháng 05 năm 2022, giá vàng SJC có giá mua vào là 69.250 triệu / lượng và bán ra là 69.950 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 11/05/2022.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG69.25069.95008:30:00 11/05/2022
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2022-05-11.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 11/05/2022

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG69.50070.20014:30:00 11/05/2022
69.40070.10014:10:00 11/05/2022
69.35070.05013:55:00 11/05/2022
69.30070.00013:30:00 11/05/2022
69.35070.05010:10:00 11/05/2022
69.30070.00009:35:00 11/05/2022
69.25069.95008:30:00 11/05/2022
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2022-05-11.html

Giá vàng tại các tổ chức