Giá vàng SJC ngày 18/06/2022

Giá vàng Miếng

Mua vào 67.850 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 68.650 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 18/06/2022

Ngày 18 tháng 06 năm 2022, giá vàng SJC có giá mua vào là 67.850 triệu / lượng và bán ra là 68.650 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 18/06/2022.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG67.85068.65008:40:00 18/06/2022
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2022-06-18.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 18/06/2022

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG67.85068.65008:40:00 18/06/2022
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2022-06-18.html

Giá vàng tại các tổ chức