Giá vàng SJC ngày 02/10/2022

Không tìm thấy dữ liệu giá vàng SJC trong ngày chủ nhật, ngày 02/10/2022.

Có thể không công bố thông tin (ngày nghỉ, lễ) hoặc chúng tôi chưa cập nhật dữ liệu kịp thời.

Dữ liệu bên dưới đây là dữ liệu giá vàng SJC ngày trước đó: thứ bảy, ngày 01/10/2022.

Giá vàng Miếng

Mua vào 65.200 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 66.200 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 01/10/2022

Ngày 02 tháng 10 năm 2022, giá vàng SJC có giá mua vào là 65.200 triệu / lượng và bán ra là 66.200 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 01/10/2022.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG65.20066.20008:40:00 01/10/2022
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2022-10-02.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 01/10/2022

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG65.40066.40011:45:00 01/10/2022
65.30066.30010:50:00 01/10/2022
65.20066.20010:40:00 01/10/2022
65.10066.10009:55:00 01/10/2022
65.20066.20008:40:00 01/10/2022
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2022-10-02.html

Giá vàng tại các tổ chức