Giá vàng SJC ngày 21/11/2022

Giá vàng Miếng

Mua vào 66.600 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 67.600 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 21/11/2022

Ngày 21 tháng 11 năm 2022, giá vàng SJC có giá mua vào là 66.600 triệu / lượng và bán ra là 67.600 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 21/11/2022.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG66.60067.60008:25:00 21/11/2022
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2022-11-21.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 21/11/2022

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG66.50067.50009:15:00 21/11/2022
66.60067.60008:25:00 21/11/2022
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2022-11-21.html

Giá vàng tại các tổ chức