Giá vàng SJC ngày 14/04/2023

Giá vàng Miếng

Mua vào 66.700 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 67.300 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 14/04/2023

Ngày 14 tháng 04 năm 2023, giá vàng SJC có giá mua vào là 66.700 triệu / lượng và bán ra là 67.300 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 14/04/2023.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG66.70067.30008:30:00 14/04/2023
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2023-04-14.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 14/04/2023

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG66.50067.10014:10:00 14/04/2023
66.60067.20010:10:00 14/04/2023
66.65067.25009:20:00 14/04/2023
66.70067.30008:30:00 14/04/2023
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2023-04-14.html

Giá vàng tại các tổ chức