Giá vàng SJC ngày 03/06/2023

Giá vàng Miếng

Mua vào 66.450 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 67.050 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 03/06/2023

Ngày 03 tháng 06 năm 2023, giá vàng SJC có giá mua vào là 66.450 triệu / lượng và bán ra là 67.050 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 03/06/2023.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG66.45067.05008:25:00 03/06/2023
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2023-06-03.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 03/06/2023

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG66.35067.05009:45:00 03/06/2023
66.30067.00008:30:00 03/06/2023
66.45067.05008:25:00 03/06/2023
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2023-06-03.html

Giá vàng tại các tổ chức