Giá vàng SJC ngày 13/08/2023

Không tìm thấy dữ liệu giá vàng SJC trong ngày chủ nhật, ngày 13/08/2023.

Có thể không công bố thông tin (ngày nghỉ, lễ) hoặc chúng tôi chưa cập nhật dữ liệu kịp thời.

Dữ liệu bên dưới đây là dữ liệu giá vàng SJC ngày trước đó: thứ bảy, ngày 12/08/2023.

Giá vàng Miếng

Mua vào 66.800 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 67.500 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 12/08/2023

Ngày 13 tháng 08 năm 2023, giá vàng SJC có giá mua vào là 66.800 triệu / lượng và bán ra là 67.500 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 12/08/2023.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG66.80067.50008:35:00 12/08/2023
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2023-08-13.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 12/08/2023

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG66.80067.50008:35:00 12/08/2023
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2023-08-13.html

Giá vàng tại các tổ chức