Giá vàng SJC ngày 02/10/2023

Giá vàng Miếng

Mua vào 68.250 x1000đ/lượng +142 x1000đ/lượng (13%)
Bán ra 68.950 x1000đ/lượng -22 x1000đ/lượng (13%)

Bảng giá vàng SJC ngày 02/10/2023

Ngày 02 tháng 10 năm 2023, giá vàng SJC có giá mua vào là 68.250 triệu / lượng và bán ra là 68.950 triệu / lượng.

Bảng giá vàng SJC được cập nhật giá cuối cùng trong ngày 02/10/2023.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG68.25068.95008:25:00 02/10/2023
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2023-10-02.html

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC trong ngày 02/10/2023

Lịch sử thay đổi giá vàng SJC.

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Thời gian cập nhật
Hồ Chí MinhVàng SJC 1L - 10L - 1KG68.30069.00013:00:00 02/10/2023
68.25068.95008:25:00 02/10/2023
https://giavang.org/trong-nuoc/sjc/lich-su/2023-10-02.html

Giá vàng tại các tổ chức