Lịch sử giá vàng PNJ

Giá vàng PNJ được chúng tôi lưu trữ dữ liệu từ 01/01/2015 đến nay 22/07/2024.

Vui lòng chọn ngày, tháng, năm cần xem bằng cách click vào lịch biểu bên dưới:

Giá vàng tại các tổ chức